KONSMET S.C. Marek Bela, Janusz Sternal zrealizował projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

  • RPPM.02.02.01-22-0256/16 (pobierz)
  • RPPM.02.02.01-22-0332/17 (pobierz)