KONSMET S.C. Marek Bela, Janusz Sternal zrealizował projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (pobierz).