KONSMET S.C. Marek Bela, Janusz Sternal zrealizował projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach:

  • RPO WP na lata 2007 – 2013 (pobierz)
  • RPO WP na lata 2014 – 2020 (pobierz)